خانه

 

آرشيو

 

تماس با ما

 

جستجو

google search:


وضوعات وبلاگنویسندگان

مهسا

آرشیو وبلاگ


صفحات وبلاگ


صفحات وبلاگ


صفحات وبلاگ


صفحات وبلاگ


صفحات وبلاگ


صفحات وبلاگ


لینک دونی


 
 

تمرین و اقدام عملی برای افزایش حوزه سر و حاکمیت و رهبری و مدیریت در حوزه کار.قسم
۱۳۸٩/۸/۳ :: نوشته شده توسط مهسا در ساعت ٥:۱٩ ‎ب.ظ

١. در هر حوزه ای خود را صاحب قدرت دانسته و از ذهن و عقلتان کار گرفته و دستخوش غرایز و عواطف و احساستان نشده  تا از این ناحیه ضربه نبینید.


٢. اراده و قدرت تصمیم گیری بسیار زیاد داشته و همواره  زمانی که اراده ای برای انجام کاری می کنید با راحتی به آن فائق آمده  و در تصمیماتتان همه جوانب و جهان شمول بودن آن را در نظر گرفته تا در راه انجام دادن آن با خلل و اشکالی مواجه نگردید.


٣. همواره در حوزه سر خود بوده و در مورد همه چیز منطقی فکر کرده و بررسی نموده و تصمیم گیری نموده و تعجب کنید از اینکه چطور بعضی افراد از روی دلشان و یا از ناخودآگاهشان مبادرت به انجام کاری در این دنیا ی مادی می کنند.


۴. آدمهایی که تحت تاثیر غرایز و عواطف و احساساتشان هستند بسیار آسیب پذیر و ضعیف بوده و پر از نقاط ضعف هستند، بسیار آسیب پذیر و ضعیف بوده و پر از نقاط ضعف هستند و بدانید که هیچگاه در هیچ موردی نمی توان روی آنها برای موفقیت در کاری حساب کرد.


۵. همیشه در محیط پیرامون خود اشراف کامل داشته و کوچکترین تغییرات و اتفاقات  را مانیتور کرده و در عین اینکه کسی حتی فکرش را نمی تواند بکند از جزئیات همه وقایع اطرافتان باخبر باشید.


۶. آنگونه باشید که آدم های اطرافتان همواره از وجود شما بهره مند و مستفیذ گردند و در هر حوزه ای که قرار دارید و زندگی می کنید و کار می کنید، در عین اینکه خودتان را زندگی می کنید، بدون اینکه خود سعی و تلاشی در این زمینه بکنید منافع زیادی نصیب دیگران نیز گردد.


٧. منشا و منبع خیر و برکت و راهها و مسیرهای ایجاد توسعه و انجام این گونه امور را در اختیار داشته و هر زمان که صلاح دانسته با دهندگی های بدون توقع و بی دریغ خود، دیگران را از این مواهب بهره مند سازید.


٨.دیدگاهتان نسبت به حوزه و محیط اطرافتان را بسیار بالا قرار داده و کل محیط پیرامونتان را با در نظر گرفتن کوچکترین و حتی جزئی ترین جزئیات همواره تحت نظر داشته و بسیار وسیع تر و دور تر از سایرین بر محیط پیرامون خود اشراف داشته باشید.


٩.خود را بسیار قدرتمند و توانا و قادر بدانید و البته قبول داشته باشید که دست بالای دست بسیار است و همواره توانایی ها و قدرت و امکانات دیگران و یا با رعایت سلسله مراتب دیگرانی که بر شما حاکمیت دارند را پذیرا باشید و به آنها گردن بنهید.


١٠. اگر در حوزه اطرافتان ومحدوده و محل ومقر حاکمیتتان کسی مرتکب خطایی گردد که این خطا در راستای ضربه زدن و لطمه زدن به حاکمیت و حوزه امن تحت مسئولیتتان باشد، به سرعت او را حذف نموده و کل مجموعه را از خطر رهایی ببخشید.


...

پيام هاي ديگران ()   

لينک مطلب

بالای صفحه